Biomasa rolna

  • Pellet agro produkowany jest ze wszystkich odpadów pochodzenia rolnego jaki i pozostałości po produkcji rolno-spożywczej i zbożowo-młynarskiej.
  • Sieczka - słoma, siano lub zielonka pocięta na krótkie kawałki, stosowane do sporządzania paszy dla zwierząt.

  • Brykiet to materiał opałowy, wykonany z mieszanki różnych palnych składników (np.: trocin, torfu, miału, węgla drzewnego, słomy, itp.) sprasowanych w specjalnej maszynie pod bardzo dużym ciśnieniem.
created by aron155