DDGS ang. Dried Distillers Grains with solubles.

  Nazwa polska: podestylacyjny susz zbożowy.

  Charakterystyka produktu:
 • DDGS z ziarna kukurydzianego:
 • zawartość białka ogólnego - 25%
  wilgotność - 8%

  - sypki  - granulowany
 • DDGS z pozostałych zbóż:
 • pszenica, żyto, pszenżyto:
  zawartość białka ogólnego - min 30%
  wilgotność - 10 %


created by aron155